Fruktträdbeskärning

(i uppbyggnad – kommer så småningom mer information och bilder)

Att beskära ett fruktträd är alltid en fantastisk utmaning. Då har man trädet, situationen runt omkring och dessutom önskemål från ägaren. Till slut kommer man förhoppningsvis fram till en målsättning, som kan vara:

 • fin fruktkvalité
 • ändring av storlek och form
 • trädets hälsan
 • fruktmängden eller tillväxt
 • tidig bärighet
 • angenäm plockhöjd
 • mindre skugga
 • underlätta att klippa gräset
 • säkerhet för människor och egendom

Om man vet målet, kan man tänka på åtgärder och när man gör dem.

 • uppbyggnadsbeskärning
 • underhållsbeskärning
 • sporrbeskärning
 • planteringssnitt
 • uppbindning och nerbindning
 • kartgallring
 • gödsling
 • åtgärder mot svamp, mossa, “skadedjur”
 • rotbeskärning
 • pincering
 • säkerhetsbeskärning

Lite teori om förädling av fruktträd

Förädling betyder, att en eller flera sorter blir ympade på en grundstam. Varför sätter man inte bara en kärna av frukten i jorden, så får man nog samma fruktträd? Därför att ett fruktträd är allogamt; det betyder, att den behöver en annan sort, som måste passa ihop, för att blir pollinerad, och kan därmed utveckla frukt. Nu har vi så två olika DNA som sätts ihop, därmed blir det inte samma frukt. Så betyder det om fruktträd A pollinerar fruktträd B, då blir det fruktträd C; en hel ny sort – inte ett fruktträd som har bara egenskaper från A och B. Så därför finns bara följande möjligheter, om man vill föröka samma fruktträd: vegetativt via att plantera en topp som bildar rötter eller via rotskott. Men nu är fruktträden svårrotade. Däremot blir det mycket enklare om man planterar grundstammar, varpå man ympar en kvist eller okulerar en öga av den önskade sorten. Dessutom påverkar grundstammen bland annat härdighet, sundhet och storlek. Så kan samma sort odlas vid olika klimat och för olika användningar.

Eftersom det finns många olika målsättningar med fruktträden, resulterar det i olika trädformer eller beskärningstyper:

Pelarträd

Ett pelarträd har formen av en pelare. Man har en stam med korta fruktgrenar. Behövs väldigt lite plats och får ändå frukt, dessutom lättskött.

Kronträd

Spindelträd

Korgform

Frukthäck

mer eller mindre friväxande träd

Familjeträd